Used Chin Fong Mechanical Presses are available for 2000 ton (S4-2000) and 1600 ton (S4-1600), SLX-400, G2-250

         
01 aida 01 aida 01 aida 01 aida  

CHIN FONG

CHIN FONG

CHIN FONG

CHIN FONG 

 

S4-2000-460-250 S4-1600-460-250 SLX-400 G2-250  
         
Mfg Year : 2015 Mfg Year : 2005 Mfg Year : 2010  Mfg Year : 2019  
Model : S4-2000-460-250 Model : S4-2000-460-250 Model : SLX-400  Model : G2-250  
Capacity : 2000 ton Capacity : 1600 ton Capacity : 400 ton  Capacity : 250 ton  
Stroke : 800 mm Stroke : 800 mm Stroke : 300 mm  Stroke : 170 mm  
SPM : 10-20 SPM : 10-20 SPM : 20-35  SPM : 30-60  
Die Height : 1450 mm Die Height : 1450 mm Die Height : 570 mm  Die Height : 605 mm  
Slide Adj : 600 mm Slide Adj : 600 mm Slide Adj : 120 mm  Slide Adj : 120 mm  
Slide area : 4600 x 2500 mm Slide area : 4600 x 2500 mm Slide area : 2200 x 1380 mm  Slide area : 2400 x 700 mm  
Bolster area : 4600 x 2500 x 300 mm Bolster area : 4600 x 2500 x 300 mm Bolster area : 2800 x 1500 mm   Bolster area : 2700 x 900 mm  
Moving Bolster ; Front-exit x 1 set Moving Bolster ; Front-exit x 1 set  Main Motor : 30 kw  Main Motor : 22 kw  
Bolster height : 720 mm from FL Bolster height : 720 mm from FL      
Die Cushion : 1-pad-2-cylinder Die Cushion : 1-pad-2-cylinder      
Capacity : 300 ton Capacity : 300 ton      
Cushion Pad : 4150 x 1900 mm Cushion Pad : 4150 x 1900 mm       
Cushion stroke : 300 mm Cushion stroke : 300 mm      
         
         
Q'ty available : 1 set  Q'ty available : 1 set Q'ty available : 2 sets Q'ty available : 15 sets  
 M/C Location : Taiwan M/C Location : Taiwan M/C Location : China M/C Location : China